Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí prohlášení o Ochraně osobních údajů.
Pokud jste návštěvníkem našich webových stránek, naším zákazníkem nebo odběratelem newsletterů a novinek svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Zde se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Obecným nařízení EU o ochraně osobních údajů).

1. Správce vašich dat

My, jako společnost Downstream s.r.o. se sídlem: Gutova 2134/26, Praha 10, 100 00, IČ 29462959, DIČ CZ29462959, Spisová značka: C 208135 vedená u Městského soudu v Praze a nakládáme s vašimi osobními údaji jako správce. Kontaktovat nás můžete na emailu info@downstream.cz.

Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, vaše osobní údaje zpracováváme jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a plně respektujeme vaše práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Vámi svěřené osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. dodání zboží poštou nebo kurýrem na vaši adresu).

Vedení účetnictví
Pro vystavování a evidenci daňových dokladů (fakturační údaje).

K marketigovým účelům – zasílání newsletterů
K zasílání obchodních sdělení využíváme vaši emailovou adresu a to jste-li naším zákazníkem nebo pokud jste nám udělili souhlas.
Kdykoliv můžete zasílání našich e-mailových zpráv odhlásit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Cookies - při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat vaši IP adresu.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje opatrujeme jako kdyby byly naše vlastní a přistupujeme k nim s veškerou úctou. S vašimi daty nakládají jen osoby (zaměstnanci a spolupracovníci), kteří jsou vázáni mlčenlivostí., zpracovatelské operace děláme z největší části vlastními silami a externími reklamními sytémy. K rozesílání zásilek využíváme Českou poštu. Mimo Evropskou unii se vaše data přes nás nedostanou.

5. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů

- právo na informace a právo na přístup - do 30 dní od vyzvání vám doložíme jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

- právo na doplnění a změnu osobních údajů kdykoliv o to zažádáte.

- právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

- právo na výmaz (být zapomenut) - do 30 dnů vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému, na základě vaší výzvy, pokud nám zákon nestanoví jinak (např. daňové doklady apod.)

- právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že máte pocit, že s vašimi osobními údaji nenakládáme v souladu se zákonem. Pokud nás o případném pochybení budete nejprve informovat, budeme moc rádi a rádi vše dáme do pořádku.

- právo na odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - kdykoliv nebo při obdržení jakéhokoliv emailu od nás na jeho konci vždy naleznete možnost z newsletterů se odhlásit

6. Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci a externí reklamní systémy, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a to i po skončení smluvního vztahu s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.